Wat is mindfulness?

Mindfulness betekent aandacht geven op een speciale manier gericht in het hier en nu

zonder te oordelen.

Jon Kabat-Zinn

 Mindfulness is vriendelijk aanwezig zijn bij wat er nu is. Elk moment. Zonder te oordelen, dingen te negeren of meegesleept te worden in de drukte van alledag. Je kunt leren zowel de vrolijkheid als de narigheid te ervaren op het moment dat die er is. Zonder er iets mee te hoeven doen, meteen te reageren of te handelen. Als je aanwezig bent in het moment spaar je energie en merk je wat er gebeurt terwijl het gebeurt. Door bewust en vriendelijk aanwezig te zijn ontstaan veranderingen in de kijk en houding naar jezelf en anderen.

Mindfulness is ook:

Bewust zijn van alles wat zich in en aan je voordoet.

Bewust van welke gevoelens je voelt, welke gedachten je denkt en welke lichamelijke sensaties je in je lichaam ervaart. En je bent je ook bewust van alles wat je ziet en wat je hoort, in de omgeving om je heen. Dan ben je helemaal met je aandacht hier. En dan ben je niet aan het wegdwalen met je gedachten ergens anders.

Onder ogen zien en accepteren van problemen.

Bewust worden en wakker zijn voor het moment van nu. Niet alleen maar terugdenken aan wat is geweest of nog gaat komen. Dit is het moment van nu, hier zijn, dichtbij jezelf.

Maar ook leren om onder ogen te zien van wat er is, op dit moment… ook als het moeilijk of onplezierig is. Je leert dat wanneer moeilijke dingen zich aandienen, het geen zin heeft om ze te ontkennen of om je ertegen te verzetten. Verzet zorgt namelijk weer voor nieuwe vervelende gedachten, gevoelens en wat je in je lichaam voelt. Je er tegen verzetten is als de golven van de zee proberen tegen te houden. Ze komen toch weer terug.

Acceptatie. Zonder oordeel naar je eigen gevoelens, gedachten en lichamelijke ongemakken kijken.

Niet identificeren. “Je hebt een lichaam, en je bent meer dan je lichaam. Je hebt gedachten, en je bent meer dan je gedachten. Je hebt gevoelens, en je bent meer dan je gevoelens”.

Gevoelens en gedachten komen en gaan. Bij mindfulness leer je er met afstand naar te kijken, zodat je er minder door wordt meegesleurd.

Als je meer geoefend hebt, zal je merken dat het accepteren van problemen (ze laten zijn, zoals ze zijn), op langere termijn heel effectief is om met gevoelens om te gaan.

Het snel herkennen van het begin van vervelende gevoelens en gedachten, betekend dat je beter in staat bent om de automatische reacties hierop te stoppen, voordat deze reacties leiden tot grotere angst of spanning.