Wat is ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van therapie die kan helpen om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt richten op die dingen in het leven die jij waardevol vindt.

ACT is een wetenschappelijk bewezen effectieve therapie voor verschillende problemen, waaronder (faal)angst, stress, perfectionisme, negatief zelfbeeld, lichamelijke ongemakken en meer.

ACT is niet alleen bruikbaar als je problemen hebt, je kunt het ook gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen en je persoonlijke veerkracht te vergroten.

ACT bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment.

Acceptance: Omgaan met obstakels.

Bij het Acceptance‐onderdeel leer je om te gaan met je persoonlijke obstakels.

Voelen: Ruimte maken voor vervelende gevoelens. Acceptatie houdt in dat je je openstelt en ruimte maakt om de onaangename gedachten en gevoelens te ervaren. Het betekent niet dat je de pijn of het ongemak wilt, maar dat je stopt om ertegen te vechten.

Denken: Afstand nemen van moeilijke gedachten (Defusie).

Defusie betekent dat je op een objectieve manier naar je gedachten kijkt en ze niet zo letterlijk of serieus neemt. Je probeert meer afstand te nemen van moeilijke gedachten, waardoor ze minder impact en invloed op je hebben. Je erkent hun aanwezigheid, maar je beseft dat je gedachten niet de realiteit zijn.

Zelfbeeld: Op een andere manier naar jezelf kijken (Zelf als Context).

Je bent je bewust van je gedachten, gevoelens en gedrag. Door deze opmerkzaamheid ben je in staat om vastgeroeste overtuigingen over jezelf los te laten. Je kunt afstappen van pijnlijke gedachten en gevoelens, zodat je meer vrijheid hebt om te kiezen hoe je op een bepaald moment wilt reageren.

Je staat stil bij het hier en nu. Je bent gefocust op wat er nu gebeurt en minder met wat er in het verleden is gebeurd of wat er in de toekomst kan gebeuren.

Aandacht: Aandacht leren richten op het Nu (Mindfulness).

Commitment: Investeren in jezelf.

Deze volgende twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt, waardoor je je niet tegen laat houden door obstakels om de dingen te doen die jij echt belangrijk en waardevol vindt.

Oriënteren: Stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt (Waarden).

Neem de tijd om te ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. Waarden helpen je om je gedrag te sturen naar wat je zinvol vindt.

Investeren: Investeren in de dingen die jij belangrijk vindt (Toegewijd Handelen).

Als duidelijk is wat voor jou belangrijk is, kun je doelen op korte, middellange en lange termijn stellen die je in de gewenste richting brengen. Door te handelen in overeenstemming met je waarden, kun je een waardevol leven hebben.

Resultaat: het vergroten van jouw psychologische flexibiliteit.

De zes onderdelen die worden behandeld binnen ACT houden verband met elkaar en hebben als doel om je psychologische flexibiliteit te vergroten. Je kunt dan gemakkelijker jezelf afstemmen op wat er in het huidige moment nodig is om te leven in overeenstemming met jouw waarden en om de persoon te zijn die jij wilt zijn.

Persoonlijke veerkracht: meebuigen met alle obstakels die het leven te bieden heeft, zodat je kunt blijven investeren in de dingen die voor jou belangrijk zijn.