Reviews

Myriam heeft een aanpak die onze dochter op het lijf geschreven is. Voor de eerste keer ontmoet ze een hulpverlener die haar écht begrijpt. Haar aanpak is zeer pragmatisch: wat is er op dat moment nodig? De ene keer is het een wandeling, soms hulp bij een lastig telefoontje, dan weer een pittig onderricht in het neuro atypisch brein. Geen moment wordt het zwaar, maar geen onderwerp wordt geschuwd. Myriams immer positieve uitstraling, kordate, adequate en voorspelbare handelingswijze dragen daar zeker aan bij! Deze aanpak geeft veel vertrouwen, de basis waarop elke hulpverlening gebaseerd is. Onze dochter krijgt een realistisch toekomstperspectief geboden, waarbij Myriam op alle fronten de begeleiding biedt om dit perspectief te verwezenlijken. Wij zijn Myriam oprecht dankbaar dat zij in het leven van onze dochter is gekomen. S.H.

“Het zit in kleine veranderingen die ik nu bewuster toepas. Ik ben bewuster geworden dat ik zelf kleine momentjes kan pakken om even tot mezelf te komen in mijn drukke werkagenda. Maar ook dat ik lief mag zijn voor mezelf. Myriam heeft mij dit laten voelen zonder oordeel, maar wel de vinger op de juiste plek leggen om het even aan te raken. Dit voelt heel fijn en veilig om in deze setting weer wat dichterbij jezelf te komen!!” A.W. 

Myriam is in ons leven gekomen tijdens een hele zware tijd in het leven van mijn dochter.
Myriam bleek een gouden greep. Eindelijk iemand die echt naar je luistert. Zij kijkt naar wat jij nodig hebt. 
Ze luistert geduldig, en geeft dan haar AndereKijk op de situatie. 
We hebben inmiddels vele gesprekken bij ons thuis achter de rug. Fijne ongedwongen gesprekken. Dat zorgt dat zowel mijn dochter als ik niet het gevoel hebben dat we in therapie zijn. We hebben inmiddels alweer vele lichtpuntjes gehad. Mijn dochter heeft heel hard gevochten om weer beter in haar vel te zitten. Zonder Myriam haar inzet zou dat zeker langer hebben geduurd. En als er soms even een terugval is dan staat ze onmiddellijk voor ons klaar. 
Ik wens iedereen een Myriam toe”.
M.M.

Myriam heeft ons relatie-coaching geboden. Myriam is vaardig in het verwoorden van elkaars eigenschappen en typische kenmerken en heeft ons enorm geholpen beter en begripsvoller te communiceren met elkaar. D&R.

Myriam straalt een rust uit die erg prettig is. Een zachte manier van contact maken en tegelijkertijd ook krachtig. Ze legt informatie over onder andere autisme op een bij mij passende manier uit. Bij het oefenen geeft ze je een gevoel van ‘alles is okay’, dat geeft vertrouwen en veiligheid. De sfeer was ongedwongen. Myriam zoekt en stemt af wat ieders behoefte/verlangen is en op die manier is er elke keer ruimte voor wat je nodig hebt. Op meerdere vlakken vind ik het heel waardevol dat Myriam met mij mee heeft gekeken. Zowel voor ondersteuning in het proces van communicatie en scheiding met een (ex) partner met autisme, als in zelfzorg, grenzen, het weer opbouwen van een eigen leven en eigen persoonlijke groei.   M.

“Wij hebben Myriam om coaching gevraagd als ondersteuning voor ons als ouders met drie kinderen in het ASS spectrum. Myriam heeft zo veel inzicht en laat je dingen begrijpen doordat ze het in duidelijke kaders kan brengen. Wat voor ons leek als een bijna onoplosbaar chaos is nu overzichtelijk geworden. Wij weten hoe om te gaan met de zwakke kanten en omarmen de sterke kanten. Als ouders zijn we gegroeid met meer inzicht en een beter team geworden. Er is zoveel meer harmonie in onze opvoeding sinds we duidelijkheid hebben en heldere afspraken. De gesprekken met Myriam waren als balsem voor de ziel. Zo veel begrip en inlevingsvermogen. Eindelijk iemand die niet alleen begrijpt wat de uitdagingen zijn maar ook handvaten kan geven. Myriam leert je letterlijk om anders te kijken. En dan zie je ook weer de zon tussen de wolken.” TD & MD