Klachtenregeling


Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben dan verzoek ik u dit met mij te bespreken, aangezien onvrede en klachten voort kunnen komen uit gebrekkige communicatie. Als dit contact niet het gewenste resultaat heeft of als u om een of andere reden niet met mij kunt of wilt spreken, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel. e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie, of telefonisch: 0648445538.